Statistikk

Vår følgende statistikk er tatt fra våre studier av alle kandidater på den globale skalaen over flere år og kan utvikle seg, avhengig av de nye resultatene som kommer inn.


Fordeling av IQ i verdens befolkning


Gjennomsnittlig IQ per aldersgruppe


Gjennomsnittlig IQ på studienivå


Gjennomsnittlig IQ pr studieområde

Start Testen!